GÜNDEM
Giriş Tarihi : 01-06-2020 23:44   Güncelleme : 01-06-2020 23:44

Meslek odalarından isyan ve TBMM' ye çağrı

Mühendisler, mimarlar, tabipler, diş hekimleri ve mali müşavirlerden TBMM’ye bilimsel verilere dayanan ve corona karşısında önleyici yaklaşımları içerinde bulunduran yasal düzenleme yapma çağrısında bulunuldu.

Meslek odalarından isyan ve TBMM' ye çağrı

TMMOB, TTB, TÜRBOM ve TDB’den yapılan ortak açıklamada, gerek dünyada gerek Türkiye’de salgının hâlâ kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiğinin tüm bilim çevreleri tarafından dile getirildiğine yer verilerek, ”Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz” denildi.

“YENİ SALGIN ATAK RİSKİ BÜYÜK”

”Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tabipler, diş hekimleri ve mali müşavirler olarak TBMM’ye çağrımızdır” başlığıyla yapılan açıklamada, ”Covid-19 salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle 4 binin üzerinde vatandaşımızı yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerek dünyada, gerek ülkemizde salgının tam olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir” görüşlerine yer verildi.

Meslek örgütleri, TBMM’yi bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye çağırdı.

“SİYASİ ÇIKAR UĞRUNA…”

TBMM’ye yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı: ”Vergi yükünü, kapanan 300 bin iş yerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya, ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasimize ve meclisimizin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemeye davet ediyoruz!”