İyi Haberim | İyilikler hep bizim ile olsun
HV
18 MAYIS Çarşamba 19:56

İGDAŞ'a usulsüzlük cezası !

İstanbul'da sayaç okumamaktan kaynaklanan 40-45 günlük asılsız fatura kesilmesi üzerine EPDK'dan İGDAŞ'a ceza gecikmedi. Mevzuata göre en fazla 35 günlük fatura kesilebiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-05-2020 15:37   Güncelleme : 07-05-2020 15:37
İGDAŞ'a usulsüzlük cezası !

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, İGDAŞ'a bir yazı göndererek soruşturmaya konu olan tüm faturaların iptalini istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Şimdi İGDAŞ’tan bu hatayı telafi etmesini bekliyoruz.” dedi.
EPDK gönderdiği yazıda ayrıca bir kez daha aynı durumun yaşanması halinde ağır cezalar uygulanacağını işaret etti.
İstanbul’da yüksek doğalgaz faturaları hakkındaki şikayetlerin ardından EPDK, İGDAŞ’a soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın gerekçesi 'mevzuata aykırı sürelerde faturalandırma' olurken İBB de konuya ilişkin açıklama yapmış, söz konusu soruşturmanın fatura bedelleriyle değil süreleriyle alakalı olduğunu söylemişti.

İGDAŞ, 45 günlük faturalandırma sisteminin ülkenin diğer bölgelerinde de uygulandığını belirterek, konu hakkında EPDK'nin daha önce bilgilendirildiğini vurgulamıştı.

EPDK'dan İGDAŞ'a gönderilen yazı şöyle:
Dağıtım bölgeniz içerisinde ikamet etmekte olan bazı tüketiciler tarafından Kurumumuza doğrudan ve/veya CİMER vasıtasıyla yapılan başvurularda, doğal gaz sayaçlarının doğal gaz piyasası mevzuatında belirlenmiş asgari okuma süresinden daha uzun sürede okunarak kendilerine bu şekilde yüksek doğal gaz faturası tahakkuk ettirildiği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak tarafınızca da bilindiği üzere, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin, “Tüketimlerin tespit edilmesi, tahakkuk ve faturalandırma” başlıklı 48 inci maddesinde, “Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır…” hükmü yer almakta olup bu hüküm çerçevesinde doğal gaz sayaçlarının 25 ila 35 günlük süreler arasında okunması ve faturalandırılması gerekmektedir.
Konu Kurumumuzca ilgili mevzuat ihlali açısından incelemeye alınmış olup tüketiciler tarafından yapılan şikayet başvurularının ekinde yer alan fatura örneklerine göre şirketinizce yukarıdaki mevzuat hükmünde belirtilen sürelerden daha uzun sürelerde faturalar düzenlendiği anlaşıldığından idari soruşturma süreci başlatılmıştır.

Bu çerçevede;

1. Soruşturma süreci devam etmekle birlikte, tüketicilerimizin mağduriyetlerinin bir an evvel giderilebilmesi amacıyla; dağıtım bölgeniz içerisinde anılan mevzuat hükmüne aykırı olarak düzenlenen tüm faturalarının iptal edilerek mevzuata uygun hale getirilmesi,

2. Bundan böyle bir daha kesinlikle bu ve benzeri mevzuata aykırı fatura düzenlenmemesi, aksi takdirde mevzuat dahilinde daha ağır müeyyideleri doğuran idari işlemlerin yapılmak zorunda kalınacağının bilinmesi,
3. Konu kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi, belge ve açıklamalarınızın 22.05.2020 tarihine kadar Kurumumuza sunulması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Selman ÇINARSelman ÇINAR

YORUMLAR