GÜNDEM
Giriş Tarihi : 03-05-2020 04:42   Güncelleme : 03-05-2020 04:42

Fâtih Sultan Mehmed Hân'ın vefatının 539. sene-i devriyesi.

Sözlerime Muhterem şâir Niyâzi Yıldırım Gençosmanoğlu beyefendinin Malazgirt Marşı ile başlamanın tam zamanı.!

Fâtih Sultan Mehmed Hân'ın vefatının 539. sene-i devriyesi.

"Önde yalınkılıç Türkmen Başbuğu, Ardından Oğuz'un elli bin tuğu,
Andırır Altay'dan kopan bir çığı,
Budur Peygamber'in övdüğü Türkler.!
Yâ Allâh, Bismillâh Allâhuekber".!!!

"Çobansız sürü dağılmaya mahkûmdur" der ecdâdımız.
İşde bu gün Müslümân Türk'ün yahşi çobanlarından çağ açıp çağ kapatan atâm Fâtih Sultân Mehmed Hân'ın 3 mayıs 1481'de vefâtının sene-i devrîyesi.
Rahmet ve minnetle anıyorum.
Rûhu şâd mekânı Firdevs, Naîm Cennetleri olsun.

Malûmdur ki Türk, Müslümân ise, bir kıymet ifâde eder.
Aksi hâlde hiçbir şeydir.
Yâni sıradandır. Başka bir deyişle Macar, Fin, Tuva, yâ da bir rivâyete göre Bulgar'ın ne önemi var bizim için?
İslâm dâiresinde değilseler boş.!

Dört bir tarâfımızın âteş çemberinde olduğu şu netameli günlerde Rabb'im, Müslümân Türk'ün yolunu ve bahdını açık eylesin.
Ne mutlû, Müslümân Türk'üm diyene.!!!

Ayrıca bu gün Türkçülük günü.!
Bu itibârla, azîz ve necîb Türk Milletinin 3 Mayıs Türkçülük, Milliyetçilik ve Ülkücülük gününü tebrîk ediyorum.
Bu vesîleyle Malazgirt Marşının tamamı sahifemde.!
Kalın sağlıcakla.

Malazgirt Marşı.!!!

Aylardan Ağustos, günlerden Cum'a,
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a,
Bozkurtlar ordusu geçdi hücûma.!
Yeni bir şevk ile gürledi gökler.!
Yâ Allâh, Bismillâh.! Allâhuekber.!!!

Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu,
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu,
Andırır Altay'dan kopan bir çığı,
Budur, Peygamberin övdüğü Türkler.!
Yâ Allâh,Bismillâh.! Allâhuekber.!!!

Türk, Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi,
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi,
Bu ses insânlığa Hakk'ın müjdesi,
Bu sesde birleşir bütün yürekler.
Yâ Allâh, Bismillah.! Allâhuekber.!

Nağramızdır bu gün gök gürültüsü,
Kanımızdır bugün yerin örtüsü,
Gâzı atlarımın nal parıltısı,
Kılıçlarımızdır çakan şimşekler.!
Yâ Allâh, Bismillâh.! Allâhuekber.!

Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,
Anadolu başlar, vatân olmaya.!
Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya.!!!
En güzel marşını vurmadan mehter.
Yâ Allah, Bismillâh.! Allâhuekber.!

Yusuf Zabun